อนุทิน 73447 - ครูแป๋ม

วันนี้เวลาประมาณเก้าโมงเช้า  คณะครูและผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หรือ English Program (EP)ของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยมีรองฯทองพูน  อุดม, รองฯกอบเกื้อ อุตสาหกุล, รองฯพัตรา อัจฉริยชีวิน และหัหน้าโครงการฯ คุณครูประภาศรี หาญสงคราม ให้การต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ.

  

เขียน 28 Dec 2010 @ 22:27 ()


ความเห็น (0)