อนุทิน 72348 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๓๐๙ |

ยามเย็นวันที่ 3 ณ CMU Book Fair ครั้งที่ 17

ค่าหนังสือ ... 100 + 200 + 75 + 90 = 465 บาท

ได้หนังสือมาอีก 11 เล่ม

ค่ากล่องใส่หนังสือ ... 199 บาท

ค่าพวงกุญแจเพื่อน ... 45 บาท

หน้าเริ่มมืด !!!

เขียน 27 Nov 2010 @ 21:22 ()


ความเห็น (0)