อนุทิน 71883 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ถ้าเราบินสูงได้เหมือนนกบนหลังคา เราอาจพบบทเรียนข้อหนึ่งว่า ชีวิตที่ดีไม่ใช่การทำรายละเอียดทุกข้อให้สมบูรณ์ เเต่เป็นการจัดวางสิ่งที่ไม่สมบูรณ์เหล่านั้นให้ถูกที่ถูกทางเเละได้องค์ประกอบที่เหมาะสม...

เขียน 14 Nov 2010 @ 10:41 ()


ความเห็น (0)