อนุทิน #71397

ยอมือนมัส องค์พระสัตถา พระสัทธัมมา แลสังฆาเจ้า
ปิต๋ามาต๋า เทวาผ่านเผ้า ครูอาจ๋ารย์เฮา วันทะ
ขอท่านตังหลาย แผ่ผายเต๊จ๊ะ ปกปักหื้อข้า สบาย
ปริวาระ แห่งข้าตังหลาย สัตว์คนญิงจาย สบายทั่วหน้า.

เขียน:

ความเห็น (0)