อนุทิน 71397 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ยอมือนมัส องค์พระสัตถา พระสัทธัมมา แลสังฆาเจ้า
ปิต๋ามาต๋า เทวาผ่านเผ้า ครูอาจ๋ารย์เฮา วันทะ
ขอท่านตังหลาย แผ่ผายเต๊จ๊ะ ปกปักหื้อข้า สบาย
ปริวาระ แห่งข้าตังหลาย สัตว์คนญิงจาย สบายทั่วหน้า.

เขียน 01 Nov 2010 @ 06:38 ()


ความเห็น (0)