อนุทิน #71059

วันนี้จะกลับประเทศไทยแล้วค่ะ ตื่นตี 5 ทานอาหารเช้า 6 โมง รถออก 7 โมง

จากเวียตนาม ผ่านลาว ถึงประเทศไทย

นั่งรถระยะเวลาอันยาวนาน

เขียน:

ความเห็น (0)