อนุทิน 70724 - ทนัน ภิวงศ์งาม

กั๋มม์ดีกั๋มม์ฮ้าย มีหลายสถาน กั๋มม์เตพกั๋มม์มาร โตยตันจ่องข้อง
ลางคนกั๋มม์ดี มีบุญปกป้อง ลางคนก็ปอง กั๋มม์ฮ้าย
เกิดมาเป๋นคน กุศลส่งย้าย ลางคนก็ได้ ไปบน
ลางคนก็ปิ๊ก ดิกลงใต้หน วัฏฏะเวียนวน อกุศลสร้าง.

เขียน 16 Oct 2010 @ 13:24 ()


ความเห็น (0)