อนุทิน 70296 - ณัฐพัชร์

ขอส่งกำลังใจแด่ครูทุกท่าน

                          

เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้ไปช่วยเป็นกระบวนกรให้แผนงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งได้รับทุนจาก สสส. โดยมี ศน. ผู้บริหาร รร. และคุณครู จาก ๓ จังหวัด กำแพงเพชร สมุทรปราการ และจากยะลา เห็นความกระตืนรือร้นของคุณครู ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว การทำงานการศึกษาโดยเฉพาะกับเด็กเยาวชนนั้นนอกจากสนุกสนานไปกับเด็กๆ แล้ว ก็มีเหน็ดเหนื่อยกันมากมาย จึงอยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน โดยเฉพาะคุณครูจากยะลา เป็นพื้นที่ที่อยากจะให้กำลังใจเป็นพิเศษ ขอให้คุณครูทุกท่านมีกำลังใจที่ดีนะค่ะ ..

เขียน 04 Oct 2010 @ 09:48 ()


ความเห็น (0)