อนุทิน #70143

วันนี้ ตลอดทั้งวัน ทำเกี่ยวกับเรื่องการคิดเงินเดือนเต็มขั้นและผลต่างกับเพดานขั้นสูงใหม่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่ 16 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2553

เขียน:

ความเห็น (0)