อนุทิน 69979 - คิม นพวรรณ

วันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกจำกัด  ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน "มุทิตาจิต" ให้แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ และข้าราชการครูที่เข้าโครงการเออร์ลี่รีไทร์ ของจังหวัดพิษณุโลกทุกเขต  ที่หอประชุมศรีวชิราโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

จำนวนครูที่เกษียณทั้งหมด  ๓๖๕ คน  .... มีเสียงบ่น ๆ จากญาติของผู้เข้าร่วมพิธีว่า "ออกกันมากมายอย่างนี้  แล้วใครจะสอนเด็กหว่า..."

มีคำตอบจากด้านหลังของฉันว่า "ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแทนสิ  ...."

เขียน 27 Sep 2010 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)