อนุทิน 69814 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๑๒๓ |

สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ค้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครู TQF ของ สกอ. 3 ประเด็น ...

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNVEV6TURrMU13PT0=&sectionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE1DMHdPUzB4TXc9PQ==

http://www.ryt9.com/s/bmnd/983281

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1284365733&grpid=03&catid=04

เขียน 22 Sep 2010 @ 23:17 ()


ความเห็น (0)