อนุทิน 69502 - บุษยมาศ

เซ็นผ่านงานให้กับน้อง ๆ ในกอง + เสนอเรื่องวันลา,วันมาราชการ เช็ค ตรวจสอบเรื่องการเลื่อนขั้นของข้าราชการ ทำบัญชีหมายเลข 1 - 5 เพื่อเตรียมนำเสนอที่ประชุมพิจารณาความดีความชอบ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2553)...

เวลา 15.00 น. เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ เลิกประชุม เวลา 18.10 น.ซึ่งผลการประชุม Protfloio ได้รับความเห็นชอบจากมติ ก.บ.

วันที่ 15 - 16 กันยายน 2553  ประชุมแถลงข่าว+ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ ที่โรงแรมมณเฑียร กทม.

วันที่ 16 - 22 กันยายน 2553  ไปศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เขียน 14 Sep 2010 @ 13:33 () แก้ไข 14 Sep 2010 @ 21:27, ()


ความเห็น (0)