อนุทิน 69177 - บุษยมาศ

วันนี้ทำคำสั่งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง + ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับ ผศ.น้ำเพชร  จำนวน  1  ฉบับ...เตรียมทำ Portforlio  เพื่ออธิบายให้กับบุคลากรได้ทราบในวันที่ 6 กันยายน 2553...

เขียน 05 Sep 2010 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)