อนุทิน 68891 - กฤษณา สำเร็จ (Krisana Sumret)

สองวันนี้พบคนไข้ EKG แปลกๆ

รายหนึ่งเมื่อวานนี้ เป็นคนแก่ ที่มี RBBB อยู่เดิม อีกรายวันนี้หลัง block พบEKG คล้าย sinus tachycardia ... เวฟแปลกๆคล้าย atrial fibrillation...

เสียดาย ลืมเอากล้องลงไปด้วย...น่าเจ็บใจนัก เลยไม่ได้ภาพไว้

เขียน 01 Sep 2010 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)