อนุทิน #68772

"ธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจ"

ผมขอนำไปถ่ายทอดให้ศิษย์ผมได้มั่นคงและยั่งยืนในพุทธพจน์นี้

เขียน:

ความเห็น (0)