อนุทิน 68772 - นายประหยัด เคลย์ พัฒนศิริ

"ธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจ"

ผมขอนำไปถ่ายทอดให้ศิษย์ผมได้มั่นคงและยั่งยืนในพุทธพจน์นี้

เขียน 30 Aug 2010 @ 22:03 ()


ความเห็น (0)