อนุทิน 68772 - นายประหยัด เคลย์ พัฒนศิริ

  ติดต่อ

"ธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจ"

ผมขอนำไปถ่ายทอดให้ศิษย์ผมได้มั่นคงและยั่งยืนในพุทธพจน์นี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)