นายประหยัด เคลย์ พัฒนศิริ


ครู
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
Username
prayad1954
สมาชิกเลขที่
81094
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ชาติกำเนิด

๒๔๙๗  คุณแม่ชื่อยุพิน  คุณพ่อชื่อหยุด อาชีพ ทำนา  ที่หมู่ ๘ ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

การศึกษา

๒๕๐๙ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(ศรีเล็กดีวิทยาคาร)

๒๕๑๑ประถมศึกษาปีที่๗ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

๒๕๑๔มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนเวฬุวนาราม(ปัจจุบันคือโรงเรียนสถาพรวิทยา)

 ๒๕๑๗มัธยมศึกษาปีที่๕ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

๒๕๒๐ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูนครปฐม (ปัจจบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)

๒๕๒๔ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครปฐม (ปัจจบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)

การประกอบอาชีพ

๒๕๒๐รับราชการ ตำแหน่งครู ๒  ระดับ ๒ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาถึงปัจจุบัน

๒๕๕๗ เดือนกันยายน วันที่ ๓๐  คงเป็นวันสุดท้ายของชีวิตราชการ  ที่"ยั่งยืนและมั่นคง"  ตามเหรียญ รจพ  ที่ได้รับประราชทาน

การบรรพชา อุปสมบท

๒๕๒๕ บรรพชา สามเณร ๒๐ วัน และอุปสมบท เป็นพระภิษุ  ๑ พรรษา   ณ วัดลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 

การศึกษาทางพุทธศาสนา  สอบได้ ธรรมศึกษา ชั้นเอก

การสมรส

๒๕๒๗ ได้สมรส แล้ว แต่คู่สมรสสั่งห้ามเปิดเผยข้อมูลเด็ดขาด

ผลผลิต มีบุตรสาว 2 คน

คนที่ ๑.น.ส.บุษรา คนที่ ๒.น.ส.ปวีณา  

"ยังหายใจให้เห็นเป็นชีวิต แบ่งอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา  ห้องที่เหลือเพื่อบุตรและภรรยา  อุตสาหะเพื่อชาติและบ้านเมือง"

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี