อนุทิน 68761 - ยูยินดี

ยูยินดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทำการทดลองเรื่องความเหนียวของวัสดุชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยมี แนวคิดหลักเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ ที่ว่า วัสดุมีอนุภาคที่พยายามยึดเกาะกันอยู่โดยไม่ขาดง่าย เรียกสมบัตินี้ว่าความเหนียว ให้นักเรียนเตรียมดินน้ำมันที่มีขนาดและน้ำหนักเท่า ๆ กัน มาปั้นเป็นเส้นให้ยาวที่สุดของแต่ละกลุ่มภายในเวลาที่กำหนด ผลปรากฏว่าทีมที่ชนิเลิศ คือทีมที่ปั้นได้ยาวที่สุด 998 เซนติเมตรจากดินน้ำมัน 50 กรัม นักเรียนสนุกมาก

เขียน 30 Aug 2010 @ 13:29 ()


ความเห็น (0)