อนุทิน 68749 - คิม นพวรรณ

"มีผู้ใหญ่ไม่น้อยที่มองเด็กอย่างเข้าใจ  สามารถอธิบายถึงต้นตอหรือสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจ  และเป็นแรงผลักดันให้เด็ก ๆ ทำความผิด  และเรียกร้องความเข้าใจให้กับเด็ก (ไม่ใช่การให้ท้าย) เมื่อเด็กทำผิด  หลายคนออกมาปกป้องเด็กด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่น่าฟัง"

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ : "จากพ่อถึงลูก"  นิตยสาร ค คน" ๑๐ (๕๘) สิงหาคม ๒๕๕๓

เขียน 30 Aug 2010 @ 09:12 ()


ความเห็น (0)