อนุทิน 68330 - ยูมิ

  ติดต่อ

ดินแดนใดไร้ชาติศาสน์กษัตริย์
สิ่งสมบัติจะฟูเฟื่องเรืองหนไหน
ไร้ภาษาไร้วัดวาคุณค่าไท
จงรวมใจรู้รักษาสิ่งนี้...เอย.

  เขียน:  

ความเห็น (0)