อนุทิน 68330 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดินแดนใดไร้ชาติศาสน์กษัตริย์
สิ่งสมบัติจะฟูเฟื่องเรืองหนไหน
ไร้ภาษาไร้วัดวาคุณค่าไท
จงรวมใจรู้รักษาสิ่งนี้...เอย.

เขียน 20 Aug 2010 @ 12:33 ()


ความเห็น (0)