อนุทิน 68076 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

5 มิถุนายน 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2553

ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก

(Many Species One Planet One Future)
โลกร้อน เกิดภัยพิบัติมากมาย ดังนั้นถึงเวลาแล้ว

ที่พวกเราจะร่วมช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันแบบจริง ๆ จัง ๆ

เพื่อเก็บมันเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เห็น

เขียน 13 Aug 2010 @ 13:47 ()


ความเห็น (0)