อนุทิน 68076 - อิน

  ติดต่อ

5 มิถุนายน 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2553

ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก

(Many Species One Planet One Future)
โลกร้อน เกิดภัยพิบัติมากมาย ดังนั้นถึงเวลาแล้ว

ที่พวกเราจะร่วมช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันแบบจริง ๆ จัง ๆ

เพื่อเก็บมันเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เห็น

  เขียน:  

ความเห็น (0)