อนุทิน 68038 - ทนัน ภิวงศ์งาม

มาต๋าแม่ไท้ ในโลกโลก๋า ข้าขอวันตา บรรดาแม่เจ้า
แม่เฮาตังผอง แม่ของลูกเต้า ทุกแหล่งลำเนา ทั่วทิศ
แม่หื้อเฮามา มนาชีวิต แลวิญญาณหั้น เป๋นคน
ขอเทพนิมิต สัมฤทธิ์กุศล หื้อแม่ทุกคน สุขล้นทั่วหน้า.

เขียน 12 Aug 2010 @ 19:29 ()


ความเห็น (0)