อนุทิน 67995 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๐๕๙ |

กำลังอยู่ในห้องเรียน ... สอนคุณครูโรงเรียนโปลิเทคนิคฯ อยู่ในระดับ ป.บัณฑิตฯ

เลือกใช้วีดิทัศน์คุณหมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา เพื่อนำเข้าสู่เรื่อง ความกตัญญูกตเวที

ไม่แน่ใจว่า ผลจะเป็นอย่างไรบ้าง เพราะคุณครูมีหัวโขนและเปลือกนอกห่อหุ้มอยู่หนา

ความเป็นลูกของคุณครูเหล่านี้จะเป็นอย่างไรบ้าง คงรอดูแบบวิเคราะห์ที่เขียนออกมาก่อน

เขียน 11 Aug 2010 @ 19:42 ()


ความเห็น (0)