อนุทิน 67725 - ทนัน ภิวงศ์งาม

แหงนผ่อต๊องฟ้า หน้าฤดูฝน เมฆหมอกลอยวน เมฆฝนบดฝ้า
พาหื้อหวันไหว ในใจแห่งข้า เหมือนเหล่าเมฆา มืดครึ้ม
ง่อมแต๊เนอเฮา นั่งเหงากึ๊มงึ้ม มันตึงบ่ปลื้ม เลยนา
จีวิตข้าน้อย มันด้อยแต๊หนา ขอวอนเตวา มาโผดสักหน้อย.

เขียน 05 Aug 2010 @ 07:06 ()


ความเห็น (0)