อนุทิน 67691 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

ของกิ๋นสัปป๊ะ คณะคาวหวาน จัดใส่ถ้วยจาน ตำในขันข้าว
กิ๋นกั๋นเข้าไป เต๊าใหญ่ฮอดเถ้า เหมือนกับกิ๋นเอา สารปิ๊ษ
อายุยืนยาว แต่หวาวจีวิต เป๋นปิ๊ษเมื่อยไข้ โรคา
เจ็บตั๋วหัวต๊อง ปวดน่องแข็งขา เมื่อยไข้ก๋ายา หูต๋าบอดใบ้.

  เขียน:  

ความเห็น (0)