อนุทิน 67576 - อิน

  ติดต่อ

31 พฤษภาคม 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่

กิจกรรมวาดภาพไม่สูบบุหรี่ ถ้าสูบบุหรี่แล้วอันตราย

หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ 

(Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women)

  เขียน:  

ความเห็น (0)