อนุทิน 67104 - กฤษณา สำเร็จ (Krisana Sumret)

ได้รับการทาบทามจาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยและวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยให้ร่วมอภิปราย  เรื่อง “Gap analysis : ความแตกต่างสู่การเรียนรู้” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553

กำลังเตรียมเนื้อหา(ส่ง 23 ก.ค.)ในประเด็น

1. การบริหารหรือจัดการความขัดแย้งด้วยการวิเคราะห์ Gap

2. การใช้ gap analysis ในทางปฏิบัติเพื่อการบริหารความขัดแย้งในประเด็น

2.1.ให้เข้าใจตัวแปร/ปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

2.2.ผลกระทบของความขัดแย้งและความล้มเหลวในการจัดการความขัดแย้ง ส่งผลกระทบกับใครบ้าง  รุนแรงมากน้อยเพียงใด

2.3.นำสู่การจัดการข้อโซ่ที่เปราะบางที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและความล้มเหลวในการจัดการความขัดแย้ง

...งานนี้หนักเอาเรื่องเพราะประสบการณ์ที่มีไม่ชัดเจนนัก แต่อาจารย์ที่ทาบทามบอกว่าอ่านเจอใน blog แล้วเห็นเป็นรูปธรรม... โอว...งงๆตัวเองอยู่เนี่ย

 

เขียน 18 Jul 2010 @ 13:49 () แก้ไข 18 Jul 2010 @ 13:50, ()


ความเห็น (0)