อนุทิน 67045 - ยูมิ

ยูมิ

ขอบคุณคุณโสภณ เปียสนิท

แต่งกลอนคิดขอบคุณบุญสนอง

มีมากมายหลายขอบคุณบุญคุ้มครอง

มาเมียงมองขอบคุณด้วยกลอนนี้..เอย...

เขียน 16 Jul 2010 @ 16:02 ()


ความเห็น (0)