อนุทิน 67045 - ยูมิ

  ติดต่อ

ขอบคุณคุณโสภณ เปียสนิท

แต่งกลอนคิดขอบคุณบุญสนอง

มีมากมายหลายขอบคุณบุญคุ้มครอง

มาเมียงมองขอบคุณด้วยกลอนนี้..เอย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)