อนุทิน #66935

กำลังยกร่างเครื่องมือเพื่อการวิจัยสถานภาพการดำเนินงานสหกิจของ ม.วลัยลักษณ์ซึ่งต้องครอบคลุม 1)อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 2)อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร 3)ผู้บริหารในสถานศึกษา 4)นักศึกษา 5)ผู้บริหารและ6)ผู้ประสานงานในสถานประกอบการเข้าใจว่าคืนนี้ดึกแน่นอน...

เขียน:

ความเห็น (0)