อนุทิน 66935 - นาย เอกราช แก้วเขียว

กำลังยกร่างเครื่องมือเพื่อการวิจัยสถานภาพการดำเนินงานสหกิจของ ม.วลัยลักษณ์ซึ่งต้องครอบคลุม 1)อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา 2)อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร 3)ผู้บริหารในสถานศึกษา 4)นักศึกษา 5)ผู้บริหารและ6)ผู้ประสานงานในสถานประกอบการเข้าใจว่าคืนนี้ดึกแน่นอน...

เขียน 13 Jul 2010 @ 19:24 ()


ความเห็น (0)