อนุทิน 66716 - นาย เอกราช แก้วเขียว

ง่วงมาก ๆ เพิ่งตรวจงานกลุ่ม ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา จำนวนสามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อย และคัดเลือกตัวแทนนำเสนอในวันศุกร์ที่ 9 กค 2553  แต่ที่จริงแล้วง่วงเพราะดูบอลดึกต่างหาก...

เขียน 08 Jul 2010 @ 10:23 () แก้ไข 08 Jul 2010 @ 10:40, ()


ความเห็น (0)