อนุทิน 66432 - นาย เอกราช แก้วเขียว

  ติดต่อ

1 กค. 2553 คุณไพโรจน์ พรรณพลีวรรณ สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด เข้ามาบรรยายและทดสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าฝึกงานโครงการภาคฤดูร้อนกับบริษัทฯ  ปี 2552 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานฯ จำนวน 5 คน โดยมีผู้สมัครประมาณ 2,000 คน จากนักศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศแต่รับได้เพียง ปีละ 200 คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)