อนุทิน 6561 - อ.อาลัม

  • เป็นอีกวันหนึ่งที่มาเช้ามากเพราะมีกิจกรรมท่านอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเช้านี้ เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น.
  • หน่วยงานที่แจ้งกำหนดเวลาแล้วคือสำนักวิทยบริการนัดไว้วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
เขียน 20 May 2008 @ 07:16 ()


ความเห็น (0)