อนุทิน 6561 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

  • เป็นอีกวันหนึ่งที่มาเช้ามากเพราะมีกิจกรรมท่านอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเช้านี้ เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น.
  • หน่วยงานที่แจ้งกำหนดเวลาแล้วคือสำนักวิทยบริการนัดไว้วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
  เขียน:  

ความเห็น (0)