อนุทิน 65524 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ศน.เพลินพิศ ขันแก้วสกุ๋ล ผมขอขอบคุณ ที่หนุ่นก่อนหั้น
อำเภอแม่แต๋ง เป๋นแฮงแปล๋งปั้น หื้อผมทนัน ชำนิ
บ่ว่าก๋ารใด พี่ใส่ใจ๋ฮิ หามาหื้อ มาเติง
ขอหื้อพี่ไท้ จุ่งได้เถลิง อยู่สุขสำเริง สำราญไจ้ไจ้.

เขียน 11 Jun 2010 @ 07:35 ()


ความเห็น (0)