อนุทิน 65386 - นายประหยัด เคลย์ พัฒนศิริ

ลืมไป

นอกจากอาจารย์แล้ว

กรรมการทั้งสามท่านก็เมตตาผมด้วยนะครับ

ถ้ามีโอกาสเข้ามาอ่าน

ขออวยพรให้อาจารย์และกรรมการของผมอยู่ดีมีความสุข

สุขที่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน

สุขที่ได้รับใช้ประเทศชาติ

สุขที่ได้ให้ความเมตตา กรุณา ศิษย์ และเพื่อนร่วมวิชาชีพ

 

จะไม่อนุมัติ จะปรับปรุง หรือจะอนุมัติ ผมก็น้อมรับอย่างมีความสุขครับ

สุขที่ผมได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ของผมเต็มร้อย

สุขที่ผมได้กระจายรายได้ให้ผู้รับบริการ ผู้รับพิมพ์บางรายการ ผู้รับถ่ายเอกสาร ผู้รับเข้าเล่ม ผู้ขายกระดาษ A4 ฯลฯ

สุขที่ผมมีส่วน น้อย ๆ ที่ทำให้เพื่อนร่วมวิชาชีพได้ค่าตอบแทนในการเป็นคณะกรรมการ

คิด กี่ครั้ง ๆ ก็สุข ทำกี่ครั้ง ๆ ก็สุข

ตกกี่ครั้ง ๆ ก็ไม่เจ็บ (แต่ก็อายอยู่เหมือนกัน ที่เป็นครูไม่เอาไหน แต่ตั้งใจสั่งสอนศิษย์เต็มร้อยนะครับ ไปแอบถามศิษย์ผมก็ได้)

 

เขียน 08 Jun 2010 @ 00:34 ()


ความเห็น (0)