อนุทิน 64557 - ยูมิ

  ติดต่อ

เลาะริมรั้ว ราวป่าพร้าว ก้าวข้ามผ่าน

หอมอาหาร ทานทันที มีฟักเขียว

ใครใจดี มีแบ่งปัน มั่นกลมเกลียว

อิ่มแล้วเกี่ยว ก้อยรักกัน ดุจดังเดิม...

  เขียน:  

ความเห็น (0)