อนุทิน 64525 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

ในวันนี้เล้า วัดเปาสามขา เพิ่นวางศิลา ฤกษ์พระธาตุเจ้า
ฤกษ์ดีมีหมาน เก้าโมงปล๋ายเก้า นาทีเนอเฮา ไหว้พระ
พระราชปัญญา อาภรณ์เถระ เป๋นประธานได้ งามดี
พระธาตุองค์นี้ จักเป๋นสะหรี เตื่อมป๋ารมี เป็นศรีแก่บ้าน.

  เขียน:  

ความเห็น (0)