อนุทิน 64296 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

ก๋ายใจ๋เฮานี้ บ่มีแยกกั๋น ก๋ายใจ๋ปองปัน ช่วยกั๋นไจ้ไจ้
ก๋ายทำสิ่งใด ใจ๋คิดก่อนไสร้ ก๋ายทำลงไป ใจ๋คิด
ใจ๋คิดผิดไป ก๋ายทำเป๋นพิษ ใจ๋คิดถูกต้อง ก๋ายดี
ก๋ายใจ๋เฮานั้น สัมพันธ์เนอศรี ใจ๋คิดทางดี ก๋ายมีถูกถ้วน.

  เขียน:  

ความเห็น (0)