อนุทิน 64209 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

บ่ม่วนแต๊เล้า ง่อมเหง้าหัวใจ๋ จะเยียะจาใด ใกล้จะใบ้บ้า
ด้วยเหตุมันมี เมียศรีแห่งข้า ใจ๊จ่ายเงินตรา เฟ้อฟุ้ง
แก็สก็หมดเต๋า ข้าวก็หมดยุ้ง มันสังมายุ่ง ใจเฮย
หาบ่ตันใจ๊ ไค่ไห้แต๊เหย บ่เขียมเสียเลย เมียเหยเมียข้า.

  เขียน:  

ความเห็น (0)