อนุทิน 64155 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 *...การส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคเรื้อรัง

ธรรมชาติวิทยาของการเกิดโรค เป็นวงจรการเกิดโรคตามธรรมชาติ จากคนปกติได้รับองค์ประกอบหรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคทำให้มีความไวต่อการเป็นโรค เมื่อเป็นโรคแล้วอาจทำให้พิการ หาย หรือตายได้

การป้องกัน 3 ระดับ  

1.  ป้องกันก่อนเป็นโรค โดยการสร้างสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

2.  คัดกรองโรคในระยะเริ่มแรก แล้วรักษา ป้องกันโรครุกลาม

3.  เป็นโรคเรื้อรังแล้วป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน อื่น ๆ ตามมา

 

เขียน 12 May 2010 @ 04:53 ()


ความเห็น (0)