อนุทิน 64088 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ ร่วมฟังประชุมวิชาการนำเสนอการวิจัย ที่ห้องประชุมอุดรดุษฎี เจริญโฮเต็ล จัดโดยสสจ. อุดรธานี มีการนำเสนองานวิจัยที่เป็น R to R  กว่า 70 เรื่องในรูปแบบของ Oral presentation และโปสเตอร์

ได้ความรู้ใหม่  จากอาจารย์วิทยากรในช่วงเช้า

What is R to R to R ?

อาจารย์บอกว่า R to R to R is Better Practice.

มีองค์ประกอบ หรือคุณลักษณะสำคัญ 4 ข้อ คือ

1.  คำถามวิจัย

2.  ผู้วิจัย

3.  ผลการวิจัย

และ 4.  การนำผลการวิจัยไปใช้

ซึ่ง ตัวชี้วัดความสำเร็จของ R to R to R คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชน

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพที่ต่อยอดออกไปอีกจนถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียน ...

บ่ายมีการนำเสนองานวิจัย 20 เรื่อง  ที่สนใจ คือ พฤติกรรมการกินยาของผู้ป่วยวัณโรค ...แล้วจะลองคิดประเด็นต่อยอด..^_^

 

เขียน 10 May 2010 @ 17:47 ()


ความเห็น (0)