อนุทิน 63571 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้

ตอนเช้าไปหาหมอ ได้ยาแก้ปวดมา 5 ชนิด

ตอนบ่าย

พวกเราทำ CoP_R2R พาทำวิจัย Compementary มีคนสนใจมากมาย หวังว่าเราคงทำสำเร็จ

one ward one project R2R

ตอนเย็นๆ ประชุมคณะกรรมการบริหารรายงานความก้าวหน้าในการทำงานให้หัวหน้าฯฟัง

เขียน 26 Apr 2010 @ 20:28 () แก้ไข 26 Apr 2010 @ 20:30, ()


ความเห็น (0)