อนุทิน #63571

วันนี้

ตอนเช้าไปหาหมอ ได้ยาแก้ปวดมา 5 ชนิด

ตอนบ่าย

พวกเราทำ CoP_R2R พาทำวิจัย Compementary มีคนสนใจมากมาย หวังว่าเราคงทำสำเร็จ

one ward one project R2R

ตอนเย็นๆ ประชุมคณะกรรมการบริหารรายงานความก้าวหน้าในการทำงานให้หัวหน้าฯฟัง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)