อนุทิน 6341 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

@6335  

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ กับการประหยัด และลดสิ่งที่ไม่จำเป็นลงไป ที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนมาก

ประหยัดเพื่อเศรษฐกิจของเรา  เพื่อช่วยโลกไม่ให้ร้อน

 

เขียน 18 May 2008 @ 23:04 () แก้ไข 18 May 2008 @ 23:04, ()


ความเห็น (0)