อนุทิน 6341 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

@6335  

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ กับการประหยัด และลดสิ่งที่ไม่จำเป็นลงไป ที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนมาก

ประหยัดเพื่อเศรษฐกิจของเรา  เพื่อช่วยโลกไม่ให้ร้อน

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)