อนุทิน 63162 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระพุทธเจ้าสอนไว้มากมาย เราเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งที ถ้าไม่รู้บทสรุปในคำสอนของท่านเสียแล้ว คงเป็นสาวกที่ดีไม่ได้  ภาษีบาลี มีว่า“สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ " ซึ่ง พระพรหมคุณาภรณ์ได้แปลไว้เป็นไทย ดังนี้

"การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้เพรียบพร้อม การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย" ฉันขอย่อให้สั้น ได้ความหมายครบถ้วน คงไม่ผิดไปจากนี้ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ใส

มีโอกาสได้อ่าน หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ที่ฝรั่งเขียน มีพูดถึงเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกัน ขอนำมาบันทึกไว้ เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์  เขาเขียนไว้ว่า

To avoid all evil, to cultivate only good, and to purify one's mind

this is the teaching of all the Buddhas!

 

 

 

 

เขียน 18 Apr 2010 @ 07:38 () แก้ไข 18 Apr 2010 @ 07:59, ()


ความเห็น (0)