อนุทิน 62931 - บุษยมาศ

วันนี้ ถึงแม้เป็นวันอาทิตย์ ก็ต้องไปทำงาน เพราะท่านอธิการบดีนัดทำเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ...ผลการดำเนินการสำเร็จเรียบร้อย...เตรียมพิมพ์คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ  ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยและนำเสนอท่านอธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป...อืมมมมม...เสร็จไปอีก 1 ครั้ง (การพิจารณาความดีความชอบ (ครั้งที่ 1))....

เขียน 11 Apr 2010 @ 22:46 ()


ความเห็น (0)