อนุทิน 62805 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๙๘๔ |

"อคติ" ทำให้คน ๆ นั้นตาบอด มองไม่เห็นสิ่งอื่นใด นอกเหนือจากความไม่ดีของบุคคลคน ๆ นั้น บุคคลกลุ่ม ๆ นั้น

ไม่ว่าเราจะพยายามให้เหตุและผล ให้มองภาพในหลาย ๆ ด้าน ก็ยังคงเชื่อมั่นในตนเองว่า ถูกกว่าคนอื่นอยู่ดี ส่วนคนอื่นที่ตนไม่เชื่อก็กลายเป็นคนเลวไป ทั้ง ๆ ที่อยู่ได้ยังไงว่า คน ๆ หนึ่งมีเพียงแต่ความไม่ดี ส่วนความดีหามีไม่

เปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเท่านั้น พึงระลึกไว้ เมื่อพบคนที่ไม่เหมือนเรา

(คุยกับเพื่อนที่อัตตาสูงคนหนึ่งในวันนี้ ทำให้คิดคำเหล่านี้ได้)

เขียน 08 Apr 2010 @ 23:58 ()


ความเห็น (0)