อนุทิน 62544 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การส่งมอบงาน

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ผมเข้ารับหน้าที่ ผอ.ร.ร.วัดสำโรง เป็นทางการ วันที่ ๓๐ มีนาคมผมไดรับบันทึกส่งมอบงานจาก ผอ.ท่านเดิม ด้วยกระดาษบันทึกข้อความเพียงสองแผ่นไม่ปรากฏรายละเอียดของทรัพย์สินใดๆเลย ผมจึงให้ อ.สมเพชร ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดโดยให้ตัวอย่างบันทึกการส่งมอบงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งมอบงาน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

วันที่ ๑ เมษายน ผมเชิญทุกคนประชุมเพื่อชี้แจงการทำงานเพื่อดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน ดังนี้

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๙ เมษายน

การจัดซื้อหนังสือเรียน การเบิกจ่ายงบประมาณ sp2 ที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓ คน โดยไม่จำเป็นต้องให้ ผอ.เป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่าย ผมได้รับการรายงานว่าที่นี่มีการทำงานเป็นระบบเรียบร้อยดี ผมชื่นชมและได้ชี้แจงให้ได้รับทราบโดยทั่วกันว่า สิ่งใดดีอยู่แล้วให้ทำให้ดีขึ้นไปอีก สิ่งใดที่ไม่ดีก็จะต้องปรับปรุง ผมได้รับทราบจากการดำเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน (ยังมีต่อ)

เขียน 04 Apr 2010 @ 05:51 ()


ความเห็น (0)