อนุทิน 62334 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๙๗๓ |

หลักธรรมแห่งการทำงานให้สำเร็จ คือ การปฎิบัติตามหลัก อิทธิบาท ๔

อิทธิบาท แปลว่า หลักพื้นฐานแห่งความสำเร็จ หรือ ทางสู่ความสำเร็จ

มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ

๑. มีใจรัก

๒. พากเพียรทำ

๓. จดจำจ่อจิต

๔. วินิจวิจัย

เขียน 30 Mar 2010 @ 13:36 ()


ความเห็น (0)