ติดต่อ

อนุทิน #62186

เชิญร่วมเวทีเสวนา

เวทีเรียนรู้และระดมสมอง เครือข่ายศึกษาศาสตร์สังคมเพื่อการพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชน :กรณีศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การระดมสมองประเด็นการวิจัยและพัฒนาวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล>>>

 

 รายละเอียด http://gotoknow.org/file/wiratkmsr/EducationalLeadershipNet.pdf

  เขียน:  

ความเห็น (0)