อนุทิน 62186 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เชิญร่วมเวทีเสวนา

เวทีเรียนรู้และระดมสมอง เครือข่ายศึกษาศาสตร์สังคมเพื่อการพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชน :กรณีศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การระดมสมองประเด็นการวิจัยและพัฒนาวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล>>>

 

 รายละเอียด http://gotoknow.org/file/wiratkmsr/EducationalLeadershipNet.pdf

เขียน 26 Mar 2010 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)