อนุทิน 62008 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๙๖๓ |

พระพุทธเจ้าให้หลักในการดูคนดี ๆ ว่า

"จะดูปัญญาคนต้องสนทนา จะดูความสามารถต้องให้ทำงาน

จะดูนิสัยใจคอคนต้องอยู่ร่วมกัน จะดูกำลังใจของคนต้องดูยามวิกฤต"

ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาดูนาน ๆ เพราะถ้าดูสั้น ๆ ก็จะถูกหลอกด้วยการปรุงแต่ง

เขียน 23 Mar 2010 @ 12:19 () แก้ไข 23 Mar 2010 @ 12:20, ()


ความเห็น (0)