อนุทิน 61932 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้มีประชุมทีม มีเรื่องหารือเกี่ยวกับงาน GotoKnow Forum ครั้งที่ 2

  • ต้องหาวันที่จะเปิดรับสมัครลงทะเบียน
  • เตรียมประชุมรายงานความคืบหน้าวันพฤหัสนี้
  • ประชุมเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เขียน 22 Mar 2010 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)