อนุทิน 61899 - รีไซเคิลแมน

ม้าดี  ๓ เป็นอย่างไร ?

  • คือม้าดี  ลางตัวฝีเท้าดี  แต่สีไม่งาม  ทรวดทรงไม่งาม
  • ลางตัวฝีเท้าดี   สีงาม  แต่ทรวดทรงไม่งาม
  • ลางตัวฝีเท้าก็ดี  สีก็งาม  ทรวดทรงก็งาม  นี่ม้าดี ๓ จำพวก

คนดี  ๓ จำพวก   เป็นอย่างไร ?

  • คือคนดี  ลางคนมีเชาวน์ดี  แต่สีไม่งาม   ทรวดทรงไม่งาม
  • ลางคนมีเชาวน์ดี   สีก็งาม   แต่ทรวดทรงไม่งาม
  • ลางคนมีเชาวน์ดี  สีก็งาม  ทรวดทรงก็งาม

     ในบุคคลผู้เช่นกับด้วยม้าดี ในบรรดาบุคคล ๓ ประเภทนั้น บุคคลดีนี้พึงทราบว่าถึงพร้อมด้วยเชาว์  คือญาณ  ด้วยมรรค ๓
(ทุติยอัสสสูตร)

เขียน 21 Mar 2010 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)