อนุทิน 61647 - รีไซเคิลแมน

เลือกในสิ่งที่ชอบ คือคำตอบของชีวิต

 • ข้อคิดของพี่ Poo ทำให้เรามีคำถามให้คิด
 • 1. ถ้าเลือกแต่ในสิ่งที่ชอบ เราจะได้แต่สิ่งที่เราชอบ เรารัก แต่ถ้าเราไม่ได้ในสิ่งนั้น คุณค่าของสิ่งนั้นจะลดลงไปหรือไม่ ?

  2. ถ้าไม่เลือกเลย ดูจะเหมือนไม่มีจุดหมาย แต่ถ้ามีจุดประสงค์คือฝึกทักษะหรือเพิ่มพูนความรู้ยิ่งขึ้น จะดีกว่าหรือไม่ ?

   เพราะถ้าเราใช้อารมณ์รักโลภโกรธหลง คือถือแต่เลือกสิ่งที่ชอบ แล้ว เมื่อความต้องการแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความไ่ม่พอใจ นั่นคือเลือกความถูกใจมาก่อนความถูกต้อง ตรงตามที่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลกล่าวไว้นั่นเอง

      เลยมาดูตัวเองก็ยังเลือกความถูกใจมาก่อนเหมือนๆ กัน...ทำอย่างไรหนอให้ทุกคนถูกใจเป็นไปได้ยาก

  เขียน 16 Mar 2010 @ 22:41 () แก้ไข 16 Mar 2010 @ 22:49, ()


  ความเห็น (0)